Αριθμός ΜέλουςΌνομα
ΣΑΛ/25/2015ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
ΣΚΗ/45/2015AGROWISE LTD
ΑΝΕ/50/2015GELCO LIFTS LTD
ΜΕΤ/110/2016ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΤΑΣ ΛΤΔ
ΜΕΤ/132/2016ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΤΔ
ΜΕΤ/164/2017ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ
ΜΕΤ/185/2017ΜΕ. ΤΕΧΝΙ.ΚΑ ΛΤΔ
ΗΛΕ/198/2018Y.A MOUSKOS ELECTROTEAM LTD
ΗΛΕ/210/2019ZARIFOPOULOS CYPRUS LTD
ΕΑ/217/2019WILLIAMS BUILDING COMPANY INC
ΚΗΠ/218/2019G.CH.K OUTDOOR CREATIONS LTD
ΛΑΤ/222/2019Χ.Κ. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΡΑΜΑΣ ΛΤΔ
ΛΑΤ/223/2019CYFIELD QUARRIES LTD
ΑΝΕ/229/2019KONE ELEVATORS CYPRUS LTD
ΕΑ/234/2019AVAX- TERNA J.V - MEDITERRANEAN CITY OF DREAMS
ΕΚΣ/243/2020ANDREAS S. POLYKARPOU (CAT) LTDS
ΗΛΕ/245/2020ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ
ΑΝΕ/246/2020P.Y. ELEVATOR LTD
ΝΑΥ/247/2020TMS MANAGEMENT GROUP LTD
ΕΑ/248/2020ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε)
Εμφανίζονται 1-20 από 25.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί ΑΚΚ, τα επαγγέλματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στις τάξεις των Εργοληπτών, ήτοι Παραγωγοί Σκυροδέματος, Πλινθοποιοί, Παραγωγοί Κονιαμάτων, Αγαλματοποιοί, κ.α., όπως επικοινωνήσουν με τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Οργανισμού για σκοπούς συμμετοχής τους στο Συ.Συ. ΚΟΔΑ.